DUYURULAR :

YENİ DÖNEM KAYITLARIMIZ HER AYIN 10\'NUNA KADAR DEVAM ETMEKTEDİR.

Nilüfer sürücü kursu sosyal medya da ...
Faydalı Bilgiler

ARAÇ BELGE ÜCRETLERİ         :


Motorlu Araç Tescil Belgesi : 58.00 TL


Motorlu Araç Trafik Belgesi: 77.50 TL


(30/12/2010 tarih ve 28158 s.Resmi Gazete'de yayımlanan Değerli Kağıtlar Kanunu Tebliği Sayı No:2011/1)


 


Yeni Kayıt (Faturalı) Araçların Tescili Sırasında Gerekli Belgeler

* Fatura

* Uygunluk Belgesi 

* Zorunlu mali mesuliyet sigortası 

* ÖTV ödeme belgesi aslı 

* Nüfus Cüzdanı aslı (Kanun gereği üzerinde Vatandaşlık numarası yazılı olması gerekli)

* Tescil ve Trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) 

* Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası 

NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.


Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak; 

* Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, 

* İmza sirküleri ibraz edilecektir


 


Yeni Kayıt Gümrük Şahadetnameli Araçlardan İstenen Belgeler

* Gümrük Trafik Şahadetnamesi 

* Uygunluk belgesi 

* Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası 

* ÖTV Ödeme Belgesi Aslı 

* Nüfus Cüzdanı aslı (Kanun gereği üzerinde Vatandaşlık numarası yazılı olması gerekli) 

* Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) 

* Şoförler Odasından Yeni Kayıt Dosyası 

NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.


Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak; 

* Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, 

* İmza sirküleri ibraz edilecektir.


 


Devir İşlemlerinde İstenen Belgeler

* Noter Satış senedi 

* Vergi İlişik Kesme Belgesi (Temiz kağıdı)

* Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına) 

* Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri 

* Nüfus Cüzdanı aslı (Kanun gereği üzerinde Vatandaşlık numarası yazılı olması gerekli)

* Yeni Tescil Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) 

* Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 

* 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 

NOT:Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.


Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; 

* Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, 

* İmza sirküleri ibraz edilecektir.


 


  


Nakil Olan Araçlarda İstenen Belgeler

* Noter satış senedi 

* Vergi ilişik kesme belgesi (Temiz kağıdı)

* Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (Müracaat edilen tescil kuruluşunda elektronik olarak yazışma yapılmaktadır.) 

* Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına) 

* Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar

* Nüfus Cüzdanı aslı (Kanun gereği üzerinde Vatandaşlık numarası yazılı olması gerekli) 

* Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) 

NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir. 

Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.


 VERASET İNTİKAL İŞLEMLERİ

* Veraset İlamı (ilgili mahkemeden) 

* Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden) 

* Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi 

* Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına) 

* Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri 

* Nüfus Cüzdanı aslı (Kanun gereği üzerinde Vatandaşlık numarası yazılı olması gerekli) 

* Yeni Tescil Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) 

* Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 

* 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 

* Varisler kendileri veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.


 


Motorlu Araç Tescil Belgesi ve Motorlu Araç Trafik Belgesi İle Plaka Zayii

* Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) 

* Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 

* Dilekçe 

* Karayolları Muayene İstasyonundan motor şase tespiti (Muayene) 

* Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. 

İl'imizdeki merkez ilçelere kayıtlı araçların belge ve plaka yenileme işleminin aracın kayıtlı olduğu yer tescil kuruluşunda yapılması, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde başka bir tescil kuruluşunda yapılmaması gerekmektedir.


 


Belgelerin Yenilemesi (Yıpranma)

* Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) 

* Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 

* Dilekçe 

* Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 

* Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. 

İl'imizdeki merkez ilçelere kayıtlı araçların belge ve plaka yenileme işleminin aracın kayıtlı olduğu yer tescil kuruluşunda yapılması, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde başka bir tescil kuruluşunda yapılmaması gerekmektedir.


 


Trafikten Çekme

*Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) 

*İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

*Dilekçe 

*Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi 

*Plakalar getirilecek 

*Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.


 


ARACIN HURDAYA AYRILMASI

*Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) 

*İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

*Dilekçe 

*Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi 

*Plakalar getirilecek 

*Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek 

***Kanun gereği hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.***


 


MOTOR VEYA ŞASİ DEĞİŞİMİ

Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler. 

Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı. 

Teknik belge-Plan proje

İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 

Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) 

Eski trafik tescil ve trafik belgeleri,

Muayene istasyonunda tespit yaptırılır.


 


ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ

Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) 

İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 

Dilekçe 

Karayolları Muayene İstasyonundan renk tespiti.Ticari Araçların Dönüşümü

Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) 

İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

Dilekçe 

Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği 

Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği .


 


Ünvan ve isim Değişikliği

Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) 

İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

Dilekçe 

Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği 

Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için) 

Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için).


 


Logo İşlemleri

Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimler aracın yan karoseri üzerinde bulunabilmekte, otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve unvanı yazılabilmektedir. 

Özel şahıs veya şirketlerin kendi adlarına veya kiralamış oldukları araçların üzerine tanıtım amacıyla isim veya logoları koyulabilmektedir.Yine aynı şekilde bu kişilerin bayisi oldukları firmaların logosu sahip oldukları araçları üzerine yazılabilmektedir.


 


Yabancılara ait araçların Yurdu Terk işlemleri

MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve Nato'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır. 

Beş adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 

Araca ait plakalar 

Araca ait tescil ve trafik belgeleri 

Dilekçe 

Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (Nato personeli ve diplomatlar hariç),


 


Özel Plaka İşlemleri

AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ

Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır. 

Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir. 

Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır. 

Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz. 

Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.


ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ

Fatura 

Montaj Tespit Raporu 

İmalat Yeterlilik belgesi 

Karayolu Uygunluk Belgesi 

Karayolları Muayene İstasyonundan tespit yaptırılacak 

Dilekçe 

İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 

Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) 

Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.


 


İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLAR

İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı

Gerekli Belgeler
  • 1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2-Diploma yada Öğrenim Belgesi (Aslı)
  • 3-Sağlık Raporu (Aile Hekiminden)
  • 4-10 Adet Fotograf
  • 5-Kan Grubu Kartı
Kroki